Rozpoczęcie terapii jest uzależnione od rodzaju problemów, jakimi obciążone jest dziecko. Niektóre dzieci wymagają wsparcia od momentu narodzin, a niektórym potrzebna jest pomoc w późniejszym czasie. To co jest prawidłowością na jednym etapie wiekowym, na drugim już nie będzie.

Jeśli mamy do czynienia z wadami wymowy, to terapię należy rozpocząć możliwie najwcześniej. Nie warto czekać do momentu, aż dziecko trafi do szkoły. Czym później podejmiemy się terapii, tym bardziej utrwalą się wady, które ma dziecko i trudniej będzie się ich „pozbyć”. Optymalnie jest zakończyć terapię zanim dziecko podejmie się nauki w szkole. Dzięki temu dziecko ma komfort nabywania umiejętności szkolnych, a brak trudności w komunikacji wpłynie pozytywnie na jego samoocenę.