Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Zajęcia grupowe przeznaczone są dla dzieci pięcio i sześcioletnich, u których nie występują problemy z rozwojem mowy i komunikacji. Nie oznacza to, że dzieci z trudnościami w omawianym zakresie nie mogą przystąpić do nauki czytana. Dla nich jednak wskazane są zajęcia indywidualne – dostosowane do potrzeb, możliwości i tempa pracy konkretnego dziecka.

Dlaczego warto?

Zajęcia nauki czytania to wprowadzenie dziecka w świat pisma i opanowanie techniki odczytywania go metodą sylabową. Stosując się do założeń nauki czytania w ujęciu Metody Krakowskiej, możemy być pewni, że proces ten odbywać się będzie bezstresowo. Dzieci z dużą łatwością przyswajają sylaby, a odpowiednie ich wprowadzenie  sprawia, że czytania uczą się z przyjemnością.

Zajęcia organizowane w formie zabawy ukierunkowane są na rozwijanie u dzieci funkcji poznawczych, m.in. analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, logicznego myślenia, koncentracji uwagi, pamięci symultanicznej i sekwencyjnej oraz doskonalenie sprawności manualnej. Czytanie oparte na podstawach symultanicznych (prawopółkulowych) i sekwencyjnych (lewopółkulowych) pozwala dziecku skutecznie opanować tę umiejętność.

Jakie korzyści daje wczesne opanowanie czytania?

Dzięki wejściu w świat pisma dzieci rozwijają inteligencję, a w przyszłości szybciej czytają oraz lepiej rozumieją i przyswajają czytany tekst. Ponadto zdecydowanie łatwiej i efektywniej uczą się języków obcych. Opanowanie techniki czytania pozwala dziecku czuć się wyjątkowo, a przez to budować i wzmacniać poczucie własnej wartości.

Podejście do nauki czytania uwzględnia:

 • Wiedzę na temat mózgowej organizacji funkcji mowy, czytania i pisania.
 • Wyniki badań neurofizjologicznych potwierdzających tezę, iż sylaba a nie fonem jest podstawową jednostką percepcji.
 • Wiedzę na temat procesów uczenia i się i uruchamiania neuronów zwierciadlanych.
 • Procedury: powtarzania, rozumienia i nazywania, czyli samodzielnego czytania.
 • Schemat rozwoju systemu fonologicznego w rozwoju mowy (samogłoski, sylaby, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wyrazy, zdania).
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Informacje organizacyjne

 • Zajęcia 45-minutowe odbywają się raz w tygodniu.
 • Zajęcia realizowane są od września do czerwca z wyłączeniem świąt i ferii zimowych.
 • Ilość dzieci w grupie: maksymalnie 8.
 • Płatności dokonuje się na początku każdego miesiąca po przeliczeniu spotkań przypadających na dany miesiąc.
 • Płatność jest niezależna od frekwencji dziecka. 
 • Rodzice nie ponoszą żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzaniem zajęć.

Każde dziecko przystępując do Klubu Sylaba:

 • zostanie objęte badaniem lateralizacji;
 • otrzyma wyprawkę: podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz gadżety Klubu Sylaba

Prowadząca zajęcia

Żaneta Mielewczyk- Zięba