We wszystkich działaniach, które mają nas rozwijać, potrzebna jest systematyczność. Nie uzyskamy zadowalających wyników, jeśli nie zaangażujemy się w działanie. Tym bardziej, że złe nawyki, przyzwyczajenia będą utrudniały nam osiągnięcie sukcesu. Dotyczy to również terapii logopedycznej. Jeśli nasze działania ograniczać się będą do kilkudziesięciominutowych spotkań 1-2 razy w tygodniu, to rezultat naszych wysiłków będzie niezadowalający. Systematyczna praca w domu pozwala utrwalać to, czego dziecko nauczyło się podczas spotkania z logopedą i tym samym przyczyniać się do szybszego zakończenia terapii. Przedłużająca się terapia jest męcząca dla dziecka i rodziców, i zawsze działa zniechęcająco.

Rodzic staje się dla dziecka motywatorem. Jego zaangażowana postawa będzie systematyzować działania terapeutyczne. Terapeuta jasno zakreślając cele pracy i zakres ćwiczeń wspomaga rodzica w codziennej pracy z dzieckiem w domu.