Wady wymowy mogą utrudniać rozumienie wypowiedzi osoby, która jest nimi obciążona, a czasami nawet zakłócać komunikację. Mogą również wpływać w istotnym stopniu na różne sfery życia, np:

  • uniemożliwiają grę na instrumentach dętych (seplenienie jest słyszalne nie tylko w mowie ale również w grze),
  • utrudniają naukę języka obcego,
  • obniżają samoocenę i aktywność w życiu społecznym (nieprawidłowa wymowa wywołuje ich wycofanie z relacji społecznych, poczucie wstydu),
  • zubożają słownictwo (nie używanie wyrazów zawierających „kłopotliwe” głoski),
  • ograniczają możliwości zawodowe,
  • utrudniają osiągnięcie sukcesów w nauce i życiu zawodowym.